POLITIKA E RIFUNDIT

Politika e rimbursimit

Ligji zviceran nuk parashikon të drejtën e tërheqjes për blerjet online. Klienti është përgjegjës për madhësinë dhe ngjyrën e duhur. Ne i dorëzojmë të gjitha produktet në kutinë origjinale dhe me autenticitet 100%, në mënyrë që të përjashtojmë gabimet.

Nëse madhësia nuk përshtatet, kontaktoni mbështetjen e klientit ose në Instagram. Jemi në dispozicionin tuaj 24/7.

Loading...