MBROJTJA E TË DHËNAVE

Cilat të dhëna personale mblidhen dhe pse?

Të dhënat e mëposhtme mblidhen për të përpunuar blerjen tuaj dhe për të krijuar skedarin e klientit:

 • Emri (duke përfshirë emrin dhe mbiemrin)
 • Adresa ose gjinia
 • adresë
 • Numër telefoni
 • adresën e postës elektronike
 • Detajet e pagesës (*)
 • Çdo informacion shtesë për përpunimin e porosisë si p.sh. madhësia e këpucëve (situative)

I. PËRPUNIMI I TË DHËNAVE NGA OFRUESI

 1. Këto të dhëna përpunohen nga shitësi vetëm për qëllimin e përpunimit të porosisë, i cili përfshin gjithashtu mbajtjen e një skedari klienti. Kjo korrespondon gjithashtu me përpunimin për qëllimin e përmbushjes së kontratës në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR).
  Përpunimi, ruajtja dhe ruajtja e të dhënave bëhet ekskluzivisht në Zvicër dhe në çdo vend të BE-së, me kusht që t'u bëhen dërgesa. Të dhënat tuaja do të përpunohen në përputhje me Aktin Zviceran për Mbrojtjen e të Dhënave (DSG) dhe, sipas rastit, me Rregulloren Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

 2. Kur regjistroheni për buletinin, adresa juaj e emailit do të përdoret për qëllimet tona reklamuese derisa të çabonoheni nga buletini. Çregjistrimi është i mundur në çdo kohë.

 3. Sipas Aktit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (DSG) dhe Rregullores Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), klienti ka të drejtën për informacion falas për të dhënat e tij të ruajtura (Neni 8 DSG dhe Neni 15 GDPR) si dhe të drejtën për korrigjim (Neni 5 Paragrafi 2 DSG ose 16 DSGVO). Përveç kësaj, ky i fundit mund të kërkojë fshirjen e të dhënave nëse nuk nevojiten më për përpunimin e kontratës dhe gjithashtu mund të kërkojë bllokimin e të dhënave. Kërkesat për informacion dhe kërkesat për bllokim ose fshirje mund t'i dërgohen edhe në formë elektronike autoritetit përgjegjës. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me prokurimin dhe përpunimin e të dhënave personale dhe për informacione dhe kërkesa për korrigjim, shitësi duhet të kontaktohet me email në kuvet@sneakerzh.ch ose almaf@sneakerzh.ch .

II. PËRPUNIMI I TË DHËNAVE NGA PARTNERËT

 1. Të dhënat do t'u kalohen nënkontraktorëve/partnerëve më poshtë si pjesë e përpunimit të porosive, ruajtjes së dosjes së klientit dhe pagesës së shërbimit. Përsa i përket masave teknike dhe organizative si dhe vetë përpunimit të të dhënave, zbatohen rregulloret përkatëse të partnerëve, duke përfshirë por pa u kufizuar në:
  a. TWINT AG
  b. Swisscard AECS GmbH (*)
  c. Posta Zvicerane
  d. DHL (Logistics) Zvicër AG
  e. Klarna Bank AB

III. PËRDORIMI I TË DHËNAVE NËPËRMJET FAQES FILLORE

 1. Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analize ueb i ofruar nga Google Inc. ("Google"). Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë analizimin e përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Megjithatë, nëse anonimizimi i IP-së aktivizohet në këtë faqe interneti, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane.

  Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e sajtit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk është e kombinuar me të dhëna të tjera të Google. Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; Megjithatë, dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar plug-in-in e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme dhe instaloni [fut lidhje këtu. Lidhja aktuale është: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
 1. Ne përdorim cookies në faqe të ndryshme për ta bërë më tërheqëse vizitën e faqes sonë të internetit dhe për të mundësuar përdorimin e funksioneve të caktuara. Këto janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në kompjuterin tuaj. Shumica e kukit që ne përdorim fshihen nga hard disku juaj në fund të sesionit të shfletuesit (të ashtuquajturat cookies sesioni). Cookie të tjera mbeten në kompjuterin tuaj dhe na mundësojnë t'ju njohim në vizitën tuaj të ardhshme (të ashtuquajturat cookie të përhershme). Kompanitë tona partnere nuk lejohen të marrin ose përpunojnë të dhëna personale nëpërmjet faqes sonë të internetit duke përdorur cookie. Mund të parandaloni ruajtjen e skedarëve të personalizimit në shfletuesin tuaj duke kufizuar ose çaktivizuar ruajtjen dhe leximin e skedarëve përmes shiritit të menysë "Vegla > Opsionet e Internetit > Mbrojtja e të dhënave" (Internet Explorer) ose "Cilësimet > Mbrojtja e të dhënave" (Firefox). Ju lutemi vini re se nuk mund të përdorni funksione të caktuara të faqes sonë të internetit pa cookie.

 2. Kjo faqe interneti përdor të ashtuquajturat shtojca sociale ("plugins") nga rrjeti social Facebook, i cili operohet nga Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Shtojcat shënohen me një logo të Facebook ose me shtesën "Plug-in social nga Facebook" ose "Facebook Social Plugin". Ju mund të gjeni një përmbledhje të shtojcave të Facebook dhe pamjen e tyre këtu:
  http://developers.facebook.com/plugins .

  Nëse hyni në një faqe në faqen tonë të internetit që përmban një shtesë të tillë, shfletuesi juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët e Facebook. Përmbajtja e shtojcës transmetohet nga Facebook direkt në shfletuesin tuaj dhe integrohet në faqen e internetit.

  Duke integruar shtojcat, Facebook merr informacionin që shfletuesi juaj ka hyrë në faqen përkatëse në faqen tonë të internetit, edhe nëse nuk keni një llogari në Facebook ose nuk jeni aktualisht i identifikuar në Facebook. Ky informacion (përfshirë adresën tuaj IP) transmetohet nga shfletuesi juaj direkt në një server të Facebook në SHBA dhe ruhet atje.

  Nëse jeni të identifikuar në Facebook, Facebook mund ta caktojë vizitën tuaj në faqen tonë të internetit direkt në llogarinë tuaj në Facebook. Nëse ndërveproni me shtojcat, për shembull duke klikuar butonin "Pëlqeje" ose duke bërë një koment, informacioni përkatës gjithashtu do të transmetohet drejtpërdrejt në një server të Facebook dhe do të ruhet atje. Informacioni publikohet gjithashtu në Facebook dhe u shfaqet miqve tuaj në Facebook. Facebook mund ta përdorë këtë informacion për qëllime të reklamimit, kërkimit të tregut dhe dizajnit të bazuar në nevojat e faqeve në Facebook. Për këtë qëllim, Facebook krijon profile të përdorimit, interesit dhe marrëdhënieve, p.sh. B. për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit në lidhje me reklamat që ju shfaqen në Facebook, për të informuar përdoruesit e tjerë të Facebook për aktivitetet tuaja në faqen tonë të internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e Facebook. Nëse nuk dëshironi që Facebook t'i caktojë të dhënat e mbledhura përmes faqes sonë të internetit në llogarinë tuaj në Facebook, duhet të dilni nga Facebook përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit.

  Qëllimi dhe qëllimi i mbledhjes së të dhënave dhe përpunimi dhe përdorimi i mëtejshëm i të dhënave nga Facebook, si dhe të drejtat tuaja të lidhura dhe opsionet e vendosjes për të mbrojtur privatësinë tuaj mund të gjenden në informacionin e mbrojtjes së të dhënave të Facebook:
  http://www.facebook.com/policy.php
 1. Përdorimi i shtojcave Google+ (p.sh. butoni "+1") Faqja jonë e internetit përdor të ashtuquajturat shtojca sociale ("shtojca") nga rrjeti social Google+, të cilat operohen nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") operohet. Pluginat janë p.sh. B. i dallueshëm nga butonat me shenjën “+1” në sfond të bardhë ose me ngjyrë. Mund të gjeni një përmbledhje të shtojcave të Google dhe pamjen e tyre këtu: https://developers.google.com/+/plugins .

  Nëse hyni në një faqe në faqen tonë të internetit që përmban një shtesë të tillë, shfletuesi juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët e Google. Përmbajtja e shtojcës transmetohet drejtpërdrejt në shfletuesin tuaj nga Google dhe integrohet në faqe. Nëpërmjet integrimit, Google merr informacionin se shfletuesi juaj ka hyrë në faqen përkatëse në faqen tonë të internetit, edhe nëse nuk keni një profil Google+ ose nuk jeni aktualisht i identifikuar në Google+. Ky informacion (përfshirë adresën tuaj IP) transmetohet nga shfletuesi juaj drejtpërdrejt në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Nëse jeni identifikuar në Google+, Google mund ta caktojë drejtpërdrejt vizitën tuaj në faqen tonë të internetit në profilin tuaj në Google+. Nëse ndërveproni me shtojcat, për shembull duke klikuar butonin "+1", informacioni përkatës gjithashtu transmetohet drejtpërdrejt në një server të Google dhe ruhet atje. Informacioni publikohet gjithashtu në Google+ dhe u shfaqet kontakteve tuaja atje.

  Qëllimi dhe fushëveprimi i mbledhjes së të dhënave dhe përpunimi dhe përdorimi i mëtejshëm i të dhënave nga Google, si dhe të drejtat tuaja të lidhura dhe opsionet e përcaktimit për të mbrojtur privatësinë tuaj mund të gjenden në informacionin e mbrojtjes së të dhënave të Google:
  http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html .

  Nëse nuk dëshironi që Google t'i caktojë drejtpërdrejt të dhënat e mbledhura nëpërmjet faqes sonë të internetit në profilin tuaj në Google+, duhet të dilni nga Google+ përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit. Ju gjithashtu mund të parandaloni plotësisht ngarkimin e shtojcave të Google duke përdorur shtesa për shfletuesin tuaj, p.sh. B. me bllokuesin e skriptit “NoScript” ( http://noscript.net/ ).

IV PËRDORIMI I TË DHËNAVE NGA MJETET E TJERA SOCIALE

Shitësi nuk mban asnjë përgjegjësi për përdorimin e të dhënave nga media të tjera sociale. Zbatohen rregulloret e ofruesve përkatës.

Loading...